Audit a ekonomické poradenství
Chebská auditorská spol. s.r.o.

O nás

Chebská auditorská spol. s r. o. je česká společnost, která působí v oblasti auditingu od roku 1997. Je zapsána do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů České republiky pod číslem oprávnění 255.

Vznikla na základě úvahy auditora – fyzické osoby, že společnost účetních a daňových odborníků je schopna lépe uspokojit potřeby klientů než samostatně podnikající fyzická osoba.

Samotné jméno společnosti vypovídá o jejím sídle a regionálním zaměření.

Od svého vzniku se společnost dynamicky rozvíjí a za dobu své existence si vytvořila stabilní klientelu zejména v Karlovarském kraji. Značnou část klientely tvoří obchodní společnosti s podílem zahraničního kapitálu, zejména ze Spolkové republiky Německa.

Činnost společnosti není zaměřena pouze na audity účetních závěrek, ale poskytuje též veškeré služby související s účetním poradenstvím, optimalizací daňových povinností a dalšími souvisejícími službami. Je jednou z mála společností provádějících i audit konsolidovaných účetních závěrek.

Naši pracovníci postupují podle závazné metodiky zpracované a průběžně aktualizované vedením auditorského oddělení v souladu s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů ČR. Zaměřují se na identifikaci rizikových oblastí, objevování skrytých rezerv a studium kontrolních systémů.

Naším cílem je dosáhnout u každé převzaté zakázky maximální míry ujištění o správnosti vydaného auditorského výroku a dosáhnout vysoké efektivity, která umožní věnovat více času ekonomické podstatě ověřovaných skutečností.

Osvědčilo se nám spolupracovat s klientem průběžně po celý rok, neboť právě možnost včas konzultovat daný problém s auditorem či daňovým poradcem umožní řídícím pracovníkům přijímat kvalifikovaná rozhodnutí.

Důraz klademe též na odborný růst našeho pracovního týmu.

Za samozřejmost považujeme naprostou důvěrnost získaných informací a korektnost poskytovaných informací.

V naší profesi pokládáme osobní kontakt s klientem za nejpřirozenější.
Krédem naší společnosti je, při zachování vysoké odbornosti poskytovaných služeb, individuální přístup ke každému klientovi.

Základními pilíři našeho úspěchu je dlouholetá praxe a odpovědnost, spolehlivost, schopnost týmové práce a flexibilita. Jen tak jsme schopni poskytovat komplexní kvalitní služby na základě oboustranně vyhovujících obchodních vztahů všem našim klientům.