Audit a ekonomické poradenství
Chebská auditorská spol. s.r.o.


Ekonomické poradenství

Zprostředkujeme poradenskou a konzultační službu, a to včetně odložení daně nebo zpracování přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob v řádné a prodloužené lhůtě daňovým poradcem zapsaným v seznamu KDP ČR.

Součinnost daňových odborníků považujeme za samozřejmou u všech námi poskytovaných služeb.

Tato služba je určena pro auditované i neauditované klienty, kteří si chtějí ověřit svůj názor na daňový problém nebo optimalizovat své daňové zatížení.

Výstupem je podle komplexnosti problému ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko.