Ekonomické poradenství

Zprostředkujeme poradenskou a konzultační službu, a to včetně odložení daně nebo zpracování přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob v řádné a prodloužené lhůtě daňovým poradcem zapsaným v seznamu KDP ČR.

Součinnost daňových odborníků považujeme za samozřejmou u všech námi poskytovaných služeb.

Tato služba je určena pro auditované i neauditované klienty, kteří si chtějí ověřit svůj názor na daňový problém nebo optimalizovat své daňové zatížení.

Výstupem je podle komplexnosti problému ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko.

 

Napište nám

Chebská auditorská spol. s r. o.