Kontakt

Chebská auditorská spol. s r.o.

Krále Jiřího z Poděbrad 509/8
350 02 Cheb

Tel.: 354 422 363, 354 422 227

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 8500

IČ:   252 08 462
DIČ: CZ25208462
č. oprávnění KA ČR:  255

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Cheb
č.ú. : 8811760237/0100

sídlo Chebské auditorské spol. s r.o.

 

Ing. Hana Neustupná,
auditor

354 422 227 

602 360 516

neustupna@chebska-auditorska.cz

Ing. Jaroslav Király,
auditor

354 422 363

776 326 586

kiraly@chebska-auditorska.cz

Ing. Petra Valušová, auditor

354 422 227

773 452 833

petra.valusova@profit-cheb.cz

JUDr. Robert Jakubek,
právník, poradce

354 439 846

 

jakubek@chebska-auditorska.cz

       
       

Ing. Pavel Babický,
asistent auditora

605 863 307

babicky@chebska-auditorska.cz

     

 

 

 


Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chebská auditorská spol. s r. o.